Regijsko in državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 2008

22. 9. 2008