Ekološki otok na Terminalu v Sežani

Lastni projekti
V teku
Začetek 2021
Konec jeseni 2021