Objava osnutka izhodišč za pripravo OPPN za območje EUP DV-10 (del) – Dol pri Vogljah

20. 10. 2021