Javna razgrnitev študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave DPN za Spremembe in dopolnitve DLN za II.tir žel.proge na odseku Divača–Koper

13. 10. 2021