Javna objava in razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje na Lenivcu

9. 6. 2021