Obvestilo o objavi pobude za pripravo združenega postopka za prenovo daljnovoda 110 kV Divača-Koper I s prehodom na 2 x 110 kV

7. 9. 2021