Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142) – povezava na dogodek

16. 6. 2021