Občinski svet se je sestal na svoji zadnji seji v tem mandatu

8. 10. 2002