Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN za poslovno cono Sežana jugozahod

30. 3. 2021