Odstranitev suhih dreves – robinij vzdolž dela Partizanske ceste (nasproti črpalke MOL)

29. 3. 2021