Žalna seja Občinskega sveta Občine Sežana v spomin na Viktorja Saksido, častnega občana Občine Sežana

8. 3. 2021