Žalna knjiga in žalna seja v spomin na častnega občana Viktorja Saksido

4. 3. 2021