Program ob 28.avgustu - Prazniku Občine Sežana

5. 8. 2007