Nagovor poveljnika Civilne zaščite Občine Sežana

25. 10. 2020