Dodane izjeme v Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

2. 11. 2020