Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih začasno ustavljeni

21. 11. 2020