Z razmerami v sežanskem domu upokojencev se je seznanil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

22. 12. 2020