Potrošniki pri koriščenju storitev ne bodo potrebovali negativnih testov

13. 2. 2021