Javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta

22. 4. 2014