Med nujnimi zadevami še izdaja gradbenih dovoljenj in dovoljenj za prvo registracijo tovornih vozil

6. 4. 2020