Chefs Care ali Peter Patajac na obisku pri Civilni zaščiti Občine Sežana

15. 5. 2020