Izvajanje geodetskih meritev v Sežani na območju južno od železnice

9. 1. 2008