Župan gostil predstavnike prijateljske Občine Gevgelija iz Makedonije

1. 2. 2008