Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6

29. 5. 2009