Predstavitev projekta dokončanja gradbenih del na cesti Majcni-Štjak

22. 12. 2010