Taborniki in skavti prinesli Luč miru

23. 12. 2010