Podelitev diplom prvim inženirjem Višje strokovne šole S.Kosovela Sežana

12. 1. 2012