Svet krajevnih skupnosti v Občini Sežana zasedal na 2. seji

29. 2. 2012