Ob 25 letnici delovanja je Medobčinsko društvo invalidov Sežana dobilo nove prostore

7. 6. 2012