Odprtje objekta za sortiranje in obdelavo odpadkov

28. 8. 2012