Priklop prvih uporabnikov na novozgrajeno optično omrežje v občini Sežana

22. 10. 2012