Asfaltiranje Levstikove ulice in urejanje parkirišča ob Zdravstvenem domu v Sežani

20. 12. 2012