KRAS, finalist Evropske destinacije odličnosti

25. 8. 2015