Občinski prostorski načrt Občine Sežana

16. 3. 2016