Ureditev zelenice in drevoreda v centru mesta Sežana

18. 4. 2016