Sestala se je komisija za pridobitev predlogov za ureditev zelenice pred pošto v Sežani

26. 4. 2016