V Sežani tudi v letu 2016 ostajamo prostovoljstvu prijazno mesto

19. 5. 2016