Odgovor na pismo Civilne iniciative Sežana smo tudi mi!

6. 6. 2016