Poklonitev spominu na sovjetskega partizana

5. 5. 2017