Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

11. 8. 2017