Slovenski in italijanski del matičnega Krasa bosta končno združena v obliki čezmejnega geoparka

23. 4. 2018