Obvestilo o pričetku del na Bazoviški ulici v Sežani in prilagojenem cestnem režimu

27. 7. 2018