Sprejem za prostovoljce Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

7. 9. 2018