Obisk predstavnikov šol iz Zvornika in Barcelosa na Občini Sežana

1. 2. 2019