Prva seja Sveta krajevnih skupnosti v občini Sežana

19. 2. 2019