Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

4. 7. 2019