Obvezna uporaba zaščitnih rokavic v zaprtih javnih prostorih

11. 4. 2020