Epidemija je preklicana, ukrepi pa še v veljavi

15. 5. 2020