Spremembe Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev

31. 5. 2020