Ljudska univerza Sežana

05 73 11 300
05 73 11 305
info@lu-sezana.si
Povezava
Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana